Didina derlių ir mažina sąnaudas

Įrodyta moksliškai

Sertifikuota

Ekologiška

Žieminiai rapsai

ŽIEMINIAI RAPSAI


Kultūros

Apdorojimo laikotarpiai

Dozės ir įterpimo būdas

Rekomenduojama tirpalo koncentracija

Žieminiai rapsai

Sėklos (beicuojant)

Želmenų fazė, pasirodžius 2–3 tikriesiems lapeliams

Pavasarinės vegetacijos pradžioje kartu su herbicidais

Praėjus 12–15 dienų po antrojo purškimo

5 l vienai sėklų tonai

Purškiama 10 l/ha

Purškiamas 10 l/ha

Purškiama 10 l/ha

1: 20-1:30

1: 50-1:30

1: 20 – 1:30

Sėklų apdorojimas

Sėklų medžiagos apdorojimas prieš sėją atliekamas kartu su beicavimu, 5 l trąšų vienai sėklų tonai. Sėklas galima apdoroti kartu naudojant bet kokius beicus. Tirpalas ruošiamas atsižvelgiant į vandens kiekį, naudojamą beicuojant 1 t sėklų. Paprastai beicuojama vandeniniu tirpalu, kurio koncentracija 1:20– 1:30.

Pirmasis purškimas:  Atliekamas purškiant želmenis, 2–3 tikrųjų lapelių atsiradimo fazėje, kartu su apdorojimu nuodingaisiais chemikalais, naudojant 10 l hektarui. Galima apdoroti ir kartu su pesticidais.

Antrasis purškimas. Atliekamas pavasarinės vegetacijos pradžioje, naudojant 10 l hektarui. Apdorojama kartu su pirmuoju pavasariniu augalų apdorojimu herbicidais.

Paskesni purškimai. Atliekami agronomo – agrochemiko nuožiūra, naudojant 10 l hektarui, periodiškumas – kas 12–15 dienų intensyvaus vaisių augimo laikotarpiu.

Trąšas rekomenduojama naudoti, taip pat ir prevenciškai, siekiant pašalinti streso apkrovai, kurią augalai patiria dėl sausros, kitų nepalankių reiškinių, o kartu įterpti cheminės augalų apsaugos priemones, mineralines trąšas. Preparatas suderinamas su nuodingaisiais chemikalais ir mineralinėmis trąšomis. Papildomiems apdorojimams naudojama 10 l trąšų hektarui.

Apdorojimai atliekami ne dažniau kaip vieną kartą per 10–12 dienų.

Agronomo nuožiūra, atsižvelgiant į augalų būklę ir klimato sąlygas, naudojant preparatą, mineralinių trąšų naudojimą galima sumažinti 25–90 %, skaičiuojant pagal įprastinę įterpimo normą.

Vegetuojantiems augalams purkšti naudojama trąša vandeninio tirpalo koncentracija būna nuo 1:20 iki 1:30, priklausomai nuo naudojamos agrotechnikos.

Konkrečias dozes ir įterpimo laikotarpius, apdorojimų skaičių pagal pateikiamus parametrus nustato vietos agronomas – agrochemikas, atsižvelgdamas į agrofoną, pirmtako kultūrą, klimato sąlygas ir fenologiniais atskirų augalų stebėjimais.